CHI-AURA INTEGRATION

Healing, learning, personal development.

September 17 - Oktober 5
2015

Mens Timothy er i Danmark (datoerne øverst på siden), kan du ringe direkte til ham på mobil 2929 3399, hvis du ønsker en session.

Chi-Aura Integration Level One

The Twelve Gates
To Gratitude

LÆS ARTIKEL FRA NYT ASPEKT

Chi-Aura Integration (Chi-A) er en banebrydende metode inden for energimedicin, der har været under udvikling siden marts 1987. Behandleren bruger hele sin krop som et ”lysredskab” til at forstærke naturens iboende healingsegenskaber. Lyde, specifikke håndstillinger, teknikker og shamanistiske elementer påvirker de bioelektriske og biomagnetiske felter til at udrense indre psykiske blokeringer og modstand over for personlig fuldbyrdelse. 

Chi-A-behandleren og klienten kan til tider mærke den healende energi komme fra det transpersonlige domæne med arketyper fra det kollektive ubevidste, hellige geometriske figurer, farvet lys, dyreånder, åndelige vejledere, hellige sprog og healende lyde. At forbinde sig med himlens og jordens hjerter skaber en vibration i kroppen, som skaber adgang til disse multidimensionelle verdener og gennembryder det tynde slør til den ikke-almindelige virkelighed. Det er kærligheds- og lysvibrationen, hvori alting bringes til helhed.

I Chi-A er behandleren ikke healer. Gennem meditation og anden personlig praksis opnår han/hun evnen til at blive en bro mellem Himmel og Jord og bruge sammenhængende lys til at hjælpe healingsprocessen. (Læs ”Energy Medicine: The Scientific Basis” af James Oschman, www.energyresearch.bizland.com).

”Magien” i Chi-A kommer fra det shamanistiske princip, at alt liv er indbyrdes forbundet. Denne indbyrdes forbundethed er den lim, der holder dets mange aspekter sammen. Larry Dossey (”Healing Beyond the Body”) siger: ”Shamanismen afgiver kontrollen. Den antyder, at vi har brug for at formildes og overgive os og anerkende kræfter, der er større end det rationelle sind. Den ærer det mystiske. Den ærer kræfter og viden, der er større end det individuelle jeg og ego. I modsætning hertil ærer vi i moderne medicin fornuften og jeg’et. Så for at praktisere shamanistisk medicin skal man antage et andet perspektiv, tilsidesætte egoet og blive et med verden og de kræfter, der transcenderer et individs jegfornemmelse.”

Chi-A-behandleren giver slip på kontrollen og bliver en ledning for de healingskræfter i verden, der er større end det personlige ego. Ved at blive forbundet til den transpersonlige verden får vi adgang til et ”åbent sindsfelt” af intelligens, og healing finder sted på mange planer i vores sind, krop og ånd. Stanislav Grof (”Fremtidens psykologi”) taler om det transpersonlige som ”oplevelser af enhed med andre mennesker, livsformer, oplevelser der transcenderer tid såsom oplevelser med forfædre, oplevelser med det kollektive ubevidste, tidligere inkarnationer og oplevelser fra det mytologiske arketypiske område i det kollektive ubevidste. Oprindelige kulturer havde indgående viden om disse normalt usynlige dimensioner, der er grundlæggende i al religion og sand metafysik.”

Det er i de transpersonlige dimensioners sfære, at Chi-A-behandleren forbinder sig med healingsenergien. Behandlerens krop kan blive et udtryk for klientens smerte. Lyde, der fra traumer er fanget i cellerne, kan forlade klientens krop gennem behandlerens lyde. Healende, harmoniske lyde kommer fra andre domæner for at berolige eller løsne traumer og gøre det muligt for dem let at forlade kroppen.

Chi-A-behandleren mærker, at klientens blokerede energi fjernes gennem sin egen krop, trækkes ind i Jordens hjerte, hvor den transformeres og gives tilbage til klienten som lys og kærlighed. Energien sætter sig ikke fast i behandleren på grund af den konstante strøm mellem Himlens og Jordens forbundne hjerter. Dette sikrer både klienten og behandleren under og efter sessionen.

Klienter har haft fysisk, følelsesmæssigt og spirituelt udbytte i individuelle sessioner såvel som på workshops, hvor folk samles for at forstærke healingsprocessen. (Læs om specifikke resultater under ”Udtalelser/Testimonials”).

Chi-A arbejder specifikt med information, der findes i konglerne, hvilket fører til dybtgående forvandling på celleplan. Vi finder, at dybe traumer kan frigøres ved at bringe energi til knoglestrukturen gennem revitalisering af knoglerne. Carol Proudfoot-Edgar (www.shamaniccircles.org) skriver: ”Shamanisme, der inddrager forfædrene, indbefatter at lære måder at genskabe kontakt med ”de gamle”, så vi kan vende tilbage til helheden i os selv, til hele vores slægt. ”De ældre” siger, at vi kan foretage den tilbagevenden ved at ”vække vores knogler”, for i dem flyder ”mindernes flod”. Hvis vi et øjeblik tænker på vores knogler, indser vi, at de er vores fundament. De giver struktur og bærer vægten af enhver oplevelse, der siver ind i og lægger sig til hvile dybt i deres celler. Nogle trossystemer siger, at karma løber i blodet. Blod produceres i knoglemarven. Er det derfor muligt at heale vores karma ved at heale vores knogler?”

Det nye arbejde i Chi-Aura Integration påvirker vores knoglestruktur. Det transmitterer en vibration gennem hele kroppen, der gør os mere fintmærkende over for energi, og bevæger os dermed fremad på vores individuelle vej til helhed. Der er et program med ti sessioner i fire niveauer, der tænder og omstrukturerer knoglerne for at forstærke den personlige vækst. Et bemærkelsesværdigt resultat heraf er f.ex. befrielse fra panik/angstanfald.

Chi-A har udviklet en specifik teknik til at frigøre dybe traumer. Rosalyn Bruyere (”Wheels of Light”) siger: ”Data, der går ind i det ubevidste under et traume, kan ikke frigøres fra det ubevidste, før der igen opnås et skift af samme størrelse eller intensitet. Som følge heraf kan vi ikke, selv om vi måske er i stand til at genkalde os den traumatiske hændelse, ændre den holdning, vi måske har haft til oplevelsen (traumet). Vi kan heller ikke ændre, hvordan vi føler, eller give slip på oplevelsen, før vi når størrelsesordenen fra den oprindelige traumatiske hændelse igen.”

Ved at praktisere meditationen ”Forbindelse med Himlens og Jordens hjerter” (”Connecting the Hearts of Heaven and Earth”), øger Chi-A-behandleren sin kapacitet til at rumme højere vibrerende lys. Det er dette lys, der skaber en proportion i hans/hendes krop, der er lig med eller større end den, der skabte traumet. En anden Chi-A-teknik er at bruge kollektiv gruppeenergi til at øge mængden af tilgængelig energi. Dette foregår i workshop-regi, hvor dybtgående resultater opnås.

Shakti Gawain (”Tanker i lyset”) siger: ”At være kanal betyder at være sig selv, helt og frit, og bevidst vide, at man er et redskab for universets højeste kreative energi.” Chi-A-behandlere opdager deres unikke væsen ved at lære at følge deres intuition og indre vejledning. Specifikke teknikker og håndstillinger læres, men den ultimative besked i Chi-Aura Integration workshops er at lære, hvordan man bliver ”sig selv, helt og frit” ved at følge sin dybe indre vejledning. På denne måde bliver man et lysredskab ved at udtrykke sit unikke væsen.

Der er to hovedformål med Chi-Aura Integration. Den første er at øge kroppens kapacitet til at modtage højere vibrerende lys. Den anden er at formidle, at ”et fællesskab af mennesker kan helbrede menneskerne i deres fællesskab”.

Det grundliggende princip i Chi-A siger, at vi ikke er healere. Som behandlere healer vi ikke nogen. Healingen kommer fra den energi, der skabes ved at forbinde Himlens og Jordens hjerter. Mennesker er broen mellem himmel og jord. Som broen bliver vi lysredskaber. Vi samles for at dele healingen, hjælpe med forandringerne og bevidne forvandlingerne.

 

ceu
manual

image
Timothy Dunphy is approved by the National Certification Board for Therapeutic Massage and Bodywork (NCBTMB) as a continuing education Approved Provider.”  (450342-07)

logo
NCCAOM Provider
# ACHB 620-001

BOARD OF REGISTERED NURSING
Chi-Aura Integration is a licensed Continuing Education Provider in the State of California. Provider No. CEP 15372