CHI-AURA INTEGRATION

Healing, learning, personal development.

At favne Moder Jord

 

Jorden åbner sig og vi går ind i hendes favntag. Jeg er ikke healer. Jeg healer dig ikke. Hvad jeg gør er at synkronisere mig med Jorden ved at gå ind i alfa-tilstanden. (Alfa er den tilstand, hvori hjernebølger måles mellem 7,8–8,0 Hz. Det er den tilstand af dyb afslapning, hvor vi er direkte forbundet til vores guddommeligehed, til vores dybe kreativitet).

Du ligger på briksen, og jeg begynder med at lave rygmassage med body lotion. Jeg placerer hænderne langs dine chakraer (energicentre i kroppen). Du kan have forskellige oplevelser: Du føler måske varme fra mine hænder eller prikken i kroppen. Din krop giver måske ufrivillige ryk eller bevæger sig i store rytmiske bølger, mens energimønstrene omplacerer sig.

Du kommer måske ind i dybe følelser og griner, græder, synger, chanter, skriger, slår i briksen eller ligger der bare, tavs og stille hele tiden. Lad din krops visdom vejlede dig. Din krop ved, hvad du har brug for til at blive hel.

Undervejs i sessionen går jeg måske ind i dine dybe følelser, mens energien rækker ud gennem mine hænder ind i din krop. Jeg begynder måske at grine, græde, skrige, synge, chante eller lave forskellige lyde, mens Jorden filtrerer det der er inden i dig gennem mig så du bliver healet.

Denne session indeholder shamanistiske elementer, idet dyreånder hjælper til med healingen. Jeg laver måske knurrelyde for at skabe bevægelse i energien i dine chakraer. Jorden vil trække den energi, der er sat i bevægelse, ud af din krop, og tage den igennem min mens hun trækker den dybt ind i sit skød og healer den. Hun vil sende den tilbage til dig med Lys og Kærlighed, mens jeg placerer mit tredje øje på det område, hvorfra det blev trukket ud.

Hun bruger min krop som filter, og jeg er i sikkerhed på grund af hendes dybe healingskræfter. Mens en lysstråle gennemtrænger hele min krop, forbindes jeg fra Himlen til Jorden.

Skabelonen – Kroppens matrice
Chi-Aura Integrations underliggende formål er at udvikle et energilegeme, der er i stand til at modtage universel chi af stor intensitet. Både klienter og behandlere får omstruktureret deres energilegemers skabelon og aktiveret DNA’et på celleplan til at modtage ”LYS”. Lyset løfter bevidstheden og åbner hjertet og sindet for den indre viden, at vi er forbundet med det guddommelige.

Sidegevinsterne både ved at give og modtage dette arbejde er øget fysisk, følelsesmæssigt og spirituelt velvære.

Bøn eller påkaldelse
Vi beder vores vejledere om at hjælpe os med at træde ind i vores guddommelighed, så vi kan hjælpe andre med at træde ind i deres guddommelighed og vi alle kan hjælpe med at heale Jorden.

Vi beder også om at (klient) får specifik information til sin personlige vækst såvel som evnen til at omsætte denne information til handling til at opfylde sit højeste formål.

Afsluttende bøn
Efter at klienten er blevet integreret med den sidste teknik, siges følgende bøn: ”Vi takker alle tilstedeværende, som har assisteret ved denne healing!”

Dette demonstrerer vores taknemmelighed for den healing, der har fundet sted og lader vejlederne vende tilbage til deres verden.

Check efter sessionen
Efter sessionen ligger klienten alene i nogle minutter og integrerer arbejdet. Han/hun klæder sig på og besvarer nogle få spørgsmål. Dette har forskellige formål: Det at besvare spørgsmålene bringer ham/hende tilbage til beta-hjernebølger, så hjemkørslen kan foregå sikkert. Det giver ham/hende mulighed for dele sin oplevelse, og det giver dig mulighed for at videregive specifikke oplysninger, efter arbejdet er færdigt.

Fortæl klienten, at hans/hendes energilegemer er blevet omplaceret. Man kan reagere på denne nye væremåde på forskellige måder. Især de følgende tre dage kan man føle sig utroligt energisk eller ønske at sove. Man kan være jublende glad og ekstatisk eller føle sig deprimeret. En fornemmelse af fornyet helbred kunne være resultatet, eller man kan føle sig syg på grund af de frigjorte giftstoffer. Man kan gå op og ned i følelses- og energimæssige rutcheture, eller man har måske ganske enkelt en fornemmelse af stabilitet og ro, mens de nye mønstre træder frem i ens liv.

Alle de ovennænte oplevelser kan være resultatet af sessionen og energien, der bevæger sig i nye mønstre. Hvad der end sker, stabiliserer det sig normalt i løbet af tre dage. Hvis klienten har nogen spørgsmål, bør han/hun ringe til dig, og du kan sige: ”Det du oplever kan være et resultat af det arbejde vi lavede, og det vil sandsynligvis udjævne sig i løbet af tre dage.”

”Healingskrise” inden for homøopati og ”Helbredelsens lov” inden for akupunktur er de tekniske betegnelser for det, der ligner negative resultater af en healingssession. Det der sker er, at healing finder sted ved at eleminere det traume, der har været fastholdt i kroppen som resultat af en gammel fysisk/følelsesmæssig skade eller sygdom. Klienter kan genopleve det tidligere traume, mens det bevæger sig ud af det fastholdte mønster og bliver frigjort. Det er naturlige resultater af ”energimedicin”.