CHI-AURA INTEGRATION

Healing, learning, personal development.

Check før sessionen

 

På dette tidspunkt etablerer du rapport med din klient.  Sid over for klienten i en behagelig stilling, mens han/hun fortæller dig om sine intentioner for sessionen. Dette er et vigtigt tidspunkt til at åbne dig for energisøjlen, der vibrerer gennem dig fra Himlens og Jordens hjerter.

Jeg anser denne del for en af de vigtigste ved sessionen, fordi den forbinder dig direkte med den ikke-almindelige virkeligheds dimensioner og giver dig adgang til både dine og klientens guider. Du kan mærke dem komme ind i lokalet, mens klienten taler.

Mens klienten fortæller dig, hvad han/hun ønsker fysisk, følelsesmæssigt og spirituelt, lægger du nøje mærke til, hvad du mærker i din krop. Jeg begynder at gå ind i dybere alfa-stadier og giver ufrivillige ryk, mens klienten bliver kongruent med sine behov i det næste skridt af sin transformationsproces og hvad klientens vejledere vil hjælpe ham/hende med i dagens session. Det er som om vejlederne puffer til mig og siger: ”Læg mærke til det her, for det er det, vi arbejder på idag!”

Det virker også som om jeg ser klienten som et røntgenbillede. Jeg ser områder inden i kroppen, der er grå eller mørkere end andre steder og kan mærke, at der er energibegrænsninger disse steder. Bare læg mærke til dine fornemmelser, og du vil blive vejledt til, hvor du skal lægge hænderne under sessionen.

Efter klienten har fortalt dig om sine ønsker, forklarer du om, hvad der kan ske i sessionen, ved at videregive de oplysninger, der findes på siden ”At favne Moder Jord”.