ЧИ-АУРА БАЛАНСИРАНЕ

Лечение, учение и личностно развитие.

 


ОТЗИВИ ОТ СЕМИНАРИТЕ

1. ДВОЙКИТЕ ИЗПИТВАТ ДЪЛБОКА, ИНТИМНА СВЪРЗАНОСТ
А. За мен беше огромно удоволствие да направя сеанс с жена си. Ние сме в голяма степен едно цяло и когато почувствах енергията й да протича от стъпалата ми през ръцете й, бях направо зашеметен!
Б. Почувствах енергията на Тимоти да преминава през тялото ми когато седнах на стола до края на масата и хванах палеца на крака на съпруга ми. Оставих енергията си да тече с тази на Тим, после я почувствах да преминава през тялото ми обратно към съпруга ми! Усетих как неговата енергия протича през мен и наелектризира втората ми чакра. Сексуалната енергия започна да облива бедрата и гениталиите ми. Почувствах се „едно” с него, докато държах главата му и гледах очите му. (Миеко-Хаваите).
С. Тимоти Дънфи има магичната способност на Шаманите да движи енергии! Въздействието му е особено мощно, когато се прилага върху двойки. (Хаваите).

2. КОНТАКТИ С ЖИВОТИНСКИ ДУХОВЕ И АРХЕТИПИ
А. Докато участвах като практикуващ в един сеанс, дясната ми ръка започна да се схваща. Колкото повече изтръпваше, толкова по-ясно усещах, че се превръща в ноктите на огромна хищна птица. Изглежда всичко се случваше от само себе си, тъй като ръката ми се протегна към гърба на реципиентката, откъдето издърпа нещо голямо и черно с крайно острите си нокти. След това жената каза, че е почувствала все едно огромен орел е откъснал стара емоционална травма от нея. След като черната енергия напуснала тялото й, реципиентката се почувствала по-лека и щастлива.(Люзет – семинар в Марен)

3. ДИРЕКТНО ОБЩУВАНЕ С ДУХОВЕ-ВОДАЧИ
А. В началото на сеанса, Тимоти усети присъствието на дух, който беше там да помогне заедно с други, които също искаха да окажат подкрепа. Аз му казах за мъртвия си баща, за когото знаех, че е непрекъснато с мен още от началото на възстановителния ми процес преди година и половина. Другите бяха духове, които ме посещаваха от време на време да ми дадат утеха и да ме вдъхновят за работата ми по важен проект. Усещах и тяхното присъствие. (Сюзан – Хаваите)

4. УВЕЛИЧЕТЕ ВАЗМОЖНОСТИТЕ СИ ЗА ЕНЕРГИЙЧНО ЛЕЧИТЕЛ­СТВО КАТО СЕ СВЪРЖЕТЕ С ЦЕЛЕБНАТА МОЩ НА ЗЕМЯТА
А. В разговора след сеанса ние двамата разбрахме, че след като аз легнах на кушетката, а тя сложи стъпалата си върху корема ми, сме се почувствали едновременно като едно масивно дърво. Аз бях дънера с корените, проникващи дълбоко в центъра на Земята. А тя беше голям клон. И двамата почувствахме дълбока връзка със Земята след като емоционалната травма изтече от тялото й като мъзга, вля се в дълбоките земни недра, където беше изцелена и претопена в златна светлина, проникваща през тялото й. Всичко това не макара да ценя повече природата и лечебната мощ на Земята. (Лене – семинар в Дания).

 

5. ШАМАНСКИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ
А. Помолих ви да отворите втората ми чакра, която беше най слаба, и сега я чувствам да вибрира хармонично с останалата част от тялото ми. (Бей Бътлър)
Б. Можех да почувствам как мускулите и тъканите се пренареждат/ преобразуват в долната част на корема ми, особено в лявата ми стра­на, близо до хълбока. Все едно тялото трябваше да се приспособи към някакъв нов център. Не можех и все още не мога да си обясня онова, което се случваше. Беше ли то някое от онези неща, които улавяш, а после премахваш или какво? И ако случаят беше именно такъв, то какво точно беше премахнато или преместено?(Кирстен, Дания)