ЧИ-АУРА БАЛАНСИРАНЕ

Лечение, учение и личностно развитие.

 

В продължение на много години Мастер Тимоти Дънфи е работил за своето вътрешно енергийно трансформиране. Тази вътрешна работа му е позволила да развие способността да помага на други да преминат през тънката завеса на необикновената реалност и да придобият собствени сили да продължат по своя път на развитие.
Той е работил в Дания, Швейцария, Австрия, България, Хавай, и в много градове на Съединените Щати. Провеждал е индивидуални сеанси и курсове в различни здравни учебни центрове и е посвещавал интересуващите се в метода Чи-Аура балансиране.

Преди да се оттегли от спортната и състезателна дейност, Мастер Дънфи е бил златен медалист на регионално, национално и международно равнище, в класически и в свободен стил. Той е признат от Световната Тае Куон До федерация мастер-учител и има 6-и дан черен колан. Освен това Тимоти е и Рейки мастер и дипломиран специалист по Невро-лингвистично програмиране.

Един астролог е определил Мастер Дънфи като “революционен посланик на Светлината”.

Timothy Dunphy 831-722-7010 or email Timothy@cruzio.com