ЧИ-АУРА БАЛАНСИРАНЕ

Лечение, учение и личностно развитие.

 

Чи-Аура балансиране е нов метод в енергийната медицина, който се развива от март 1987 г. Лекуващият използва цялото си тяло като “носител на Светлина” за да засили вродените регенеративни (лечебни) способности. Звуците, специфичните техники и позиции на ръцете и шаманските елементи въздействат на био-електричните и био-магнитните полета и премахват вътрешнопсихичните блокажи и несъзнателната съпротива срещу личностната реализация.

Чи-Аура практикуващият и клиентът може понякога да почувстват, че лекуващата енергия идва от трансперсоналната област на архетипове от колективното несъзнателно, сакрални геометрични форми, разноцветни светлини, животински духове, духовни водачи, свещени езици и лечебни звуци. Връзката със сърцето на Небето и Земята създава специфична вибрация в тялото, която отваря достъп до тези многомерни светове и премахва тънката граница към необикновената реалност. Това е вибрацията на Любов и Светлина, която създава всички неща.

 

В Чи-Аура практикуващият не се явява лечител. Той/тя придобива способността чрез медитация и други личностни практики да стане мост между Небето и Земята и използва кохерентна светлина за да подпомогне процеса на оздравяване. (може да прочетете “Енергийна медицина: научни основи” от Джеймс Ошман (www.energyresearch.bizland.com)

“Магията” на Чи-Аура идва от шаманския принцип, че целият живот е взаимосвързан. Тази взаимосвързаност е лепилото, което държи заедно различните му аспекти. Лари Доси (Лечение отвъд тялото) пише, че “Шаманизмът изключва нашето желание да контролираме всичко. Той ни потиква да се отпуснем и да признаем съществуването на сили и закони, по-велики от рационалния ум. Той цени мистерията. Той почита сили и знания, по-велики от собственото аз и его. В съвременната медицина е точно обратното: ние зачитаме само разума и егото. Така че за да практикувате шаманска медицина трябва да приемете една друга гледна точка: да оставите настрана егото си и да почувствате единството със света и силите, които са над собственото чувство за индивидуалност.”

Практикуващият Чи-Аура се превръща в проводник за природните целебни сили, които са отвъд личното его. Свързвайки се с трансперсоналния свят, ние имаме достъп до “полето на отвореното съзнание” и оздравителният процес се осъществява на различни нива в ума, тялото и духа. Станислав Гроф в “Психология на бъдещето” говори за трансперсоналното като за “преживяване на единство с други хора и форми на живот; преживявания, които са извън времето, като преживявания от миналото, на колективното несъзнавано, минали животи или такива от областта на митологичната, архетипна област на колективното несъзнавано. Древните култури са имали истинско познание за тези обикновено невидими измерения, които са в основата на религиите и метафизиката.”

В трансперсоналните измерения практикуващият Чи-Аура се свързва с изцеляващата енергия. Неговото/нейното тяло може да даде външен израз на болката на клиента. Травми, заседнали в клетките на тялото, могат да се освободят под формата на звуци, издавани от практикуващия. Целебни, хармонични звуци идват от други измерения и освобождават травмите, като им помагат да напуснат тялото с лекота.

Практикуващият Чи-Аура усеща блокираните енергии на клиента, пропуска ги да преминат през собственото му тяло и да бъдат привлечени към Земните Недра, където те се трансформират и се връщат към клиента под формата на Светлина и Любов. Тези енергии не попадат у практикуващия, тъй като през него протича един постоянен поток, свързващ Земните Недра с Космическите Простори (Сърцето на Земята и Сърцето на Небето). Това обстоятелство гарантира безопасност и за клиента, и за практикуващия по време на сеанса и след него.

Клиентите получават положителни резултати на физическо, емоционално и духовно ниво и при индивидуални лечебни сеанси, и по време на семинарите, където се събират повече хора и това ускорява процеса на изцеление. (Можете да прочетете за по-конкретни резултати в раздела “Отзиви”.)

Чи-Аура методът въздейства и върху костите, което води до дълбоки промени в клетъчната структура. Откриваме, че дълбоките травми могат да бъдат освободени като се ревитализира скелетната структура посредством ревитализиране на костната система. Карол Праудфут-Едгар (www.shamaniccircles.org) пише: “Ансестралният шаманизъм ни учи на методи за връзка с нашите предци, което ни позволява да възвърнем своята цялостност и тази на целия ни род. Мъдреците са казали, че ние можем да осъществим това като събудим костите си, защото в тях тече потокът на Паметта. Ако се замислим, костите са основата (фундамента) на нашия организъм. Те изграждат структурата на тялото и понасят тежестта на всяко преживяване, което се просмуква и се загнездва дълбоко в техните клетки. Някои вярвания твърдят, че кармата тече в кръвта. Но кръвта се произвежда в костния мозък. Следователно, би трябвало да можем да излекуваме кармата си, като лекуваме костите?

Работата, която вършим по метода Чи-Аура интегриране, въздейства на нашата скелетна структура. Вибрацията се предава по цялото тяло и ни позволява да почувстваме по-ясноенергията и да се придвижим по-ефективно по своя път към цялостност. Съществува програма от десет сеанса в четири нива, която пробужда и реструктурира костите и ускорява личностния растеж. Един от забележителните резултати е успешното освобождаване от пристъпи на страх и паника.

Чи-Аура ни дава специфична техника за освобождаване от дълбоки травми. Розалин Брюйер твърди в “Колела от Светлина”: “Информацията, която постъпва в подсъзнанието по време на травма, не може да бъде освободена от там, докато не се постигне отново преживяване със същата сила и интензитет. Следователно, дори да си припомним събитието, предизвикало травмата, ние не можем да променим отношението си към него, нито да променим своето чувство или да се освободим от това преживяване, докато не постигнем отново силата на това травматично събитие.”

С помощта на медитацията за свързване Сърцата на Небето и Земята, практикуващият Чи-Аура увеличава способността си да задържа Светлина с по-високи вибрации. Тъкмо тази светлина създава в тялото му сила, която е равна или по-голяма от тази, причинила травмата. Друга Чи-Аура техника е използването на колективната енергия на групата за усилване на енергийното ниво. Този метод се реализира ефективно по време на семинарите, където се постигат значителни резултати.

Шакти Гавейн казва в “Отражения в Светлината”: “Да бъдеш канал означава да усещаш себе си напълно свободен и да осъзнаваш ясно, че ти си един проводник на най-висшата съзидателна енергия на Вселената.” Практикуващите Чи-Аура откриват своята уникалност като се научат да следват интуицията си и вътрешното ръководство. Изучават се също специфични техники и позиции на ръцете, но основното нещо в семинарите по Чи-Аура балансиране е да се научите да бъдете себе си и да се чувствате напълно свободни като следвате своето дълбоко вътрешно ръководство. По този начин вие ставате проводник на Светлината като изразявате своята уникалност.

Чи-Аура балансирането има две основни цели. Първата е да увеличи способността на тялото да възприема Светлина с по-високи вибрации. Втората е да ни научи, че “Една група от хора може да изцели хората в тази група”.

Основният принцип на метода “Чи-Аура” е, че ние не сме лечители. Като практикуващи, ние не лекуваме никого. Лечението идва от енергията, която протича като “свързваме Сърцата на Небето и Земята”. Човешките същества са мост между Небето и Земята. По този мост ние ставаме носители на Светлина. Заедно ние споделяме процеса на изцеление, подпомагаме промените и наблюдаваме трансформациите.

 

 

 

links
ceu
manual

 

image
Timothy Dunphy is approved by the National Certification Board for Therapeutic Massage and Bodywork (NCBTMB) as a continuing education Approved Provider.”  (450342-07)

logo
NCCAOM Provider
# ACHB 620-001

BOARD OF REGISTERED NURSING
Chi-Aura Integration is a licensed Continuing Education Provider in the State of California. Provider No. CEP 15372